Utvikling | Utdanning | Trening | Eksterne tilbud | Blogg | Linker | Hjem

Øvelsestips | Idrettsspesifikk basistrening | Learn to Play | Skøyteteknikk | Kølleteknikk | Fysiske tester | Istester

Istester

NIHFs protokoller for istester (trykk på illustrasjonen for video av testen)

Puckkontroll

Tester: Evne til å kontrollere pucken gjennom ulike bevegelser i en ferdighetsløypeLiggendepuckkontroll_2.png

-Spilleren starter bak blålinja (også pucken bak) med skøytene parallelt i fartsretningen. Klokken startes når spilleren begynner å bevege seg.

-Første del av testen er ”slalåm” frem og tilbake mellom pylonene på andre siden av kvadratet. Spiller velger om han vil gå til høyre eller venstre for den første pylonen.

-NB! Både skøyter og puck skal være på ”riktig” side av hver pylon, og ved berøring avbrytes testen.

-Når han kommer tilbake inn i kvadratet, skal han hele tiden holde fronten vendt mot start/mål. Igjen kan han velge om han vil gå til høyre eller venstre først.

-Han går forlengs og på yttersiden av valgt pylon, vender til baklengs rundt pylonen og går bakover til pylonen rett bak – går på utsiden av og vender til forlengs igjen rundt pylonen (NB! Pass på at han ikke vender til forlengs før pylonen slik at han går forlengs rundt pylonen). Deretter går han frem til diagonal pylon, går på utsiden av denne, og gjentar samme åttetallet rundt de to pylonene på den siden av kvadratet, før han tar pucken med over mål . Pass på at puck og spiller passerer på samme side av hver pylon (skal ha med pucken rundt).

-Trykk på illustrasjonen for video av testen


Hurtighet (sprint)


Tester: Akselerasjon og hurtighet rett forover og bakover på skøyter

Forover:
Starte med tuppen av skøytene bak mållinja. Full sprint i 36 meter.
Bakover: Starte med hælene på skøytene bak mållinja. Full sprint i 36 meter

-Foreløpig ingen video av testen
Hurtighet forover og bakover.pngSkøyteteknikk


Tester: Skøytetekniske momenter i en ferdighetsløype

-Foreløpig ingen video av testen

Skoyteteknikk1_1.pngIllustrasjon 1: Start fra bak mållinja og gå forlengs rundt sirkel A. Vende mellom sirklene og gå baklengs rundt begge sirklene. Se videre i illustrasjon 2 under:

 

 

 

 

 


 
Skoyteteknikk2_1.pngIllustrasjon 2: Vend mellom sirklene og gå forlengs rundt sirkel B. Fortsett ut til blålinja og i mål mellom pylonene. Vend mellom sirklene og gå forlengs rundt sirkel B. Fortsett ut til blålinja og i mål mellom pylonene.